ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Сайт — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім’я) https://board.business або його піддоменів.

Чат-боттехнологія передачі даних у реальному часі між групою осіб за допомогою месенджера — «Telegram» або подібного каналу зв’язку  для отримання інформації у вигляді надсилання повідомлень третім особам, які надали свої персональні данні шляхом приєднання до цього каналу зв’язку або зареєструвались (надалі свої персональні данні) на Сайті. Посилання на Чат-бот @Board_Business_bot

Управління даного Сайту https://board.business та/або Чат-ботом @Board_Business_bot здійснює ТОВ «БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА БОРД» (далі за тестом – Компанія).

Користувач Сайту та/або користувач Чат-боту (далі за текстом — Користувач)» — особа, яка має доступ до сайту та/або Чат-боту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт та/або Чат-бот для свої мети.

Клієнт — фізична особа (у тому числі: представник фізичної особи, індивідуальний підприємець, представник індивідуального підприємця, керівник або інший уповноважений представник юридичної особи), що знаходиться в договірних відносинах з Компанією і надала свої ПД для обробки в добровільному порядку.

Надання персональних даних ( надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

Суб’єкт — Користувач або Клієнт або контрагент Клієнта, який надав Компанії свої ПД.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Чат-бот каналі або Сайті та/або які є користувачами Сайту та/або Чат-боту, в зв’язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту та Чат-боту кожному Користувачеві.

 Оскільки Компанія здійснює обробку персональних даних з використанням мережі «Інтернет», необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на Сайті.

Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання персональних даних Клієнтів Компанії або Користувачів сайту, а також інших осіб, що мають відношення до Клієнта та/або Користувачів.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту та/або Чат-ботом означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити  використання Сайту або Чат-Боту.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту або Чат-боту.

 

  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Компанії щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач або Клієнт надає (наприклад, при використанні Сайту або Чат-боту, реєстрації на сайті або Чат-боту, оформленні замовлення, оформлення запиту, підписки на повідомлення інформації, тощо).

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті або Чат-боті або на паперових носіях і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) 

2.2.4. компанію, яку представляє Користувач (за необхідністю) та інші дані.

2.3. Компанія також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);

час доступу;

відвіданих адрес сторінок;

реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

2.4 Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

 

  1. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Цілі обробки ПД:

— забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів; виконання договірних відносин між Компанією і Клієнтом або Користувачем;

— для інформаційного забезпечення, Клієнтів, а також Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом в тому числі за допомогою надання своїх персональних даних через Сайт або Чат-бот;

-обслуговування запитів, заявок Користувачів і Клієнтів;

— підтримки зв’язку з Користувачами Сайту і Клієнтами

— надсилання інформації у тому числі рекламної інформації (повідомлення) через Чат-бот або на зазначений користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок.

— укладення договору з Користувачем або Клієнтом і його виконання.

— Встановлення з Користувачами і Клієнтами зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлення, запитів, що стосуються використання сайту або Чат-боту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

— Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

— Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту або Чат-боту.

— Розповсюдження ПД між Користувачами Сайту або Чат-боту.

3.2. Суб’єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода надана шляхом надання безпосередньо суб’єктом своїх ПД через Сайт або Чат-бот підтверджує згоду суб’єкта на обробку його персональних даних Компанією і не вимагає його письмової згоди на обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.

 

  1. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних суб’єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Суб’єкт ПД погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Клієнтів або Користувачів.

4.3. Персональні дані Користувача або Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством.

4.4. Надалі ПД користувачів сайту клієнтів, контрагентів клієнтів, і інших осіб, що мають відношення до клієнтів, які надали свої ПД на паперових носіях зберігаються на паперових носіях в архівних папках. Користувачі Сайту, якими було передано свої ПД і надана особиста Згода на обробку своїх ПД шляхом реєстрації (розміщення, надання) на Сайті або у Чат-боті.

4.5. Відносно персональної інформації суб’єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.6. У разі відкликання суб’єктом згоди на обробку його ПД, Компанія припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликано суб’єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви ТОВ «БІЗНЕС-СПІЛЬНОТА БОРД» на наступну адресу: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 13.

 

  1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН

5.1. Суб’єкт зобов’язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті або Чат-боті.

5.2. Суб’єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.2. Компанія зобов’язується:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей, в цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

5.2.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Суб’єкт та Компанія за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

6.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цього Положення. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цього Положення на Сайті. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Компанія не зобов’язана додатково повідомляти Суб’єкта про внесення змін до Політики

9.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.

готов получать рассылку с интересными материалами от Board заинтересован во вступлении к Board и у меня есть команда

Добрый день!

Благодарим Вас за интерес к BOARD.
На данный момент участниками сообщества могут стать только предприниматели и владельцы бизнеса, но Будем рады поддерживать с вами связь.
На нашей странице мы часто делимся инсайтами встреч и информацией, которая может быть интересна и полезна для вас.

       

А когда решитесь на свой бизнес, то мы обязательно расскажем детали, как стать участником Board. 🚀

А возможно владельцу компании в которой вы работаете или вашим знакомым, которые являются владельцами бизнеса может быть интересна наша община и они разделяют такие ценности как:
— взаимопомощь
— открытость
— честность
— надежность
— развитие

Так поделитесь с ними этим видео

Спасибо, Ваша заявка принята. Мы с Вами свяжемся!!!

Присоединиться к Board